Ekonomistudion på Lidingö Aktiebolag


Ekonomistudion på Lidingö Aktiebolag

Full presentation


Bolaget ska köpa och sälja äga och´eller förvalta värdepapper värdeföremål såsom ädelstenar ädelmetaller och kvalitetskonst fast egendom såsom fastigheter samt bedriva in-och utlåning i anslutning härtill eller separat bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansverksamhet. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet avseende uppbyggandet och´eller driften ledningen av företag och´eller dess eko nomiavdelningar samt problemlösning inom ekonomifunktioner finansiering och civilrättsliga´juridiska spörsmål bolaget skall även inom eller utomhus i egna eller andras lokaler med egen eller inhyrd personal bedriva byggnads och´eller renoveringsarbe ten snickeriarbeten eller liknande ävensom därmed förenlig verksamhet.Telefon

070-6831928

Organisationsnummer

5567071518

Bolagsform

Privat aktiebolag

Adress

Box 1316

Postnummer

18125

Postort

LIDINGÖ

F-skatt sedan:

2008-04-19

Kontaktperson

Anita Kerstin Birgitta Anita Kerstin Birgitta

Kommun

Taggar/Sökord

5567071518


Leave a Reply